View:

Nobi D. Nobita

GH2(Music) - DAO LE (60fps | 2272x1326)

2 г. назад

http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=944298634 artit: DAO LE img: http://fav.me/db2sb3v animation: Nobi D. Nobita ...

GH2 - DAO LE (wallpaper engine)

2 г. назад

http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=943836614 artit: DAO LE img: http://fav.me/db2sb3v animation: Nobi D. Nobita ...

Noragami Ost - Shadow Dancing (Wallpaper engine)

2 г. назад

Wallpaper engine: http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=941639139 ------------------------------------------ Artist: WLOP Animation:Nobi D. Nobita ...

Nora_noragami (wallpaper engine)

2 г. назад

http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=941639139.

Speedpaint - merry christmas 2016 (chibi OC)

2 г. назад

full image: http://fav.me/dastkwd ----------------- https://www.facebook.com/NobiDNobitaArt/ http://nobi-d-nobita.deviantart.com/ https://pixiv.me/nobi_d_nobita.

speedpaint - merry christmas 2016

2 г. назад

full image: http://fav.me/dasq8o7 ----------------- https://www.facebook.com/NobiDNobitaArt/ http://nobi-d-nobita.deviantart.com/ https://pixiv.me/nobi_d_nobita.

neon logo test

4 г. назад

http://adf.ly/s13YD.

Hướng dẫn lên màu (không dành cho người mới làm quen với photoshop)

5 г. назад

review quá trình lên màu 1 phần tranh Umaru.